Teenused

Kui tahad rahu, siis valmistu sõjaks (Horatius)

 

Uuest kliendist on enne koostöö alustamist võimalik saada üsna hea ülevaade. Avalikke andmebaase, mida selleks kasutada, on mitmeid: äriregister, kinnistusraamat, võlgnevuste kohta infot koguvad/edastavad andmebaasid, Ametlikud Teadaanded, Kohtulahendite register jne. Paraku pole nende kasutusmugavus kõige parem või on info hulk nii suur, et tervikpildi kokku panemine võtab kaua aega.

Vaata näidisraport

Praktika näitab, et suurema osa krediidikahjudest põhjustavad pikaajalised partnerid, kelle tausta peale esmast kontrolli piisavalt ei jälgita. Seetõttu pakume Teile selle probleemi lahendamiseks kahte võimalust. Meie püsikliendina saate Te automaatselt teate, kui Teie poolt seiresse lisatud ettevõttega midagi juhtub – tekib võlg, avalikustatakse info Ametlikes Teadaannetes, ilmub kohtulahend, toimub muudatus ettevõtte andmetes vm. Tavakasutajad saavad liituda kord nädalas ilmuva uudiskirjaga, kus on info nädala jooksul meie andmebaasi lisatud juriidilistest isikutest võlglaste kohta.

Miks hakata taust.ee kliendiks?
1.    Üheskoos on isikute äriseosed ja nende avalik taustainfo - leiate vajaliku info kiiresti ja saate oma aega kasutada selle analüüsimiseks.
2.    Ulatuslik võlglaste andmebaas - meie partneriks on kõik suuremad finantsasutused ja telekommunikatsiooniettevõtted.
3.    Hea hind - võrreldes turul pakutavate alternatiividega pakume väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega teenust!
4.    Oleme usaldusväärsed - enamik laenuandjaid kasutab meie andmebaasi esmase infoallikana! Alles pärast  meile tehtud päringut, vaadatakse teisi andmebaase).

 

Maksehäiregister

taust.ee haldab Eesti suurimat maksehäiregistrit, infot enda võlglaste kohta avaldavad taust.ee's erinevad litsentseeritud pangad, muud laenuandjad, telekomid, usaldusväärsed inkassofirmad jne. Maksehäirete sisestamise aluseks on kehtiva lepingu olemasolu, sisestatavad maksehäired peavad vastama järgmistele tingimustele: 
1. võlgnevus on üle 30 päeva vana
2. võlgnevuse summa on üle 5 euro
3. võlgnevus on sissenõutav, see ei ole vaidlustatud (vaie tähendab sisulist vastuväidet, mitte lihtsalt võlgniku poolset põhjendamata tasumisest keeldumist)
4. kohustuse rikkumise lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat